April 03, 2020, 02:51:52 am

Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - Jeroen Weijers

Pages: [1]
1
Spots / Het nieuwe kentekencheck-websites en vreemde kentekens topic!
« on: July 23, 2009, 05:48:53 pm »
In overleg en met toestemming van Sander is hier het nieuwe kentekencheck-websites en vreemde kentekens topic

Nederlandse kentekens zijn natuurlijk makkelijk na te trekken via websites als de RDW, maar hoe zit het met kentekens uit andere landen. Vele andere landen hebben net als in Nederland ook websites als die van de RDW waar je van alles over een voertuig te weten kan komen (is die Mercedes die ik spotte wel een echte AMG, of weer  eens een C220 Diesel). Het is de bedoeling om hier een lijst te maken op welke websites je moet kijken voor welk land.  Weet je nog meer sites, vertel ze dank komen ze in het rijtje (wel gratis sites natuurlijk, het moet wel leuk blijven  :evil:).

België – Niet mogelijk
Duitsland – Niet mogelijk
Nederland –  https://www.rdw.nl/Ovi/Paginas/Default.aspx en http://www.autoweek.nl/kentekencheck.php
Zweden –  https://www21.vv.se/fordonsfraga/ Ook speciale nummerborden!


Hier in Nederland hebben we naast normale kentekens, taxi kentekens, kentekens voor klasiekers en ga zo maar even door nog meer speciale kentekens. Hieronder een overzicht:

Aan leden van het Koninklijk Huis en aan buitenlandse diplomaten kan een kenteken worden opgegeven, bevattende de lettergroep AA, onderscheidenlijk CD, en aan hen die behoren tot het Internationaal Gerechtshof dan wel tot een door Onze Minister van Buitenlandse Zaken aan gewezen internationale organisatie een kenteken, bevattende de lettergroep CDJ.

Kentekens, bevattende de lettergroep BN of GN en twee groepen van twee cijfers worden slechts opgegeven voor motorrijtuigen:
- waarvoor overeenkomstig de voorschriften van de Minister van Financiën een vrijstelling van belasting is verleend, of waarvan de eigenaar of houder behoort tot het personeel van buitenlandse ambassades, consulaten en daarmee gelijkgestelde instellingen, voor zover daarvoor naar het oordeel van de Minister van Buitenlandse Zaken aanleiding is.

- Kentekens, bevattende de lettergroep GV en twee groepen van twee cijfers worden slechts opgegeven voor motorrijtuigen, met uitzondering van bromfietsen, die in het grensverkeer voor landbouwdoeleinden worden gebezigd en waarvoor in Nederland geen kenteken is vereist.

- Kentekens, bevattende de lettergroep HH en twee groepen van twee cijfers worden slechts opgegeven voor bromfietsen, die deelnemen aan het verkeer in landen waar voor deze voertuigen een kenteken is vereist.

- Kentekens, bevattende de lettergroep ZZ en twee groepen van twee cijfers worden slechts opgegeven voor voertuigen die zich in verband met hun constructie uitsluitend op de weg mogen bevinden met een ontheffing van de wegbeheerder dan wel van de Dienst Wegverkeer.

- Kentekens, bevattende twee groepen van drie letters en cijfers of een combinatie daarvan worden slechts opgegeven voor voertuigen die overeenkomstig de artikelen 31, 32 of 33 voorgoed buiten Nederland worden gebracht, mits het voertuig naar het oordeel van de Dienst Weg verkeer technisch in goede staat is.

- Kentekens, bevattende de enkele letter A, E, H, K, L, N, P, S, T, V, W of X en twee groepen van twee cijfers worden slechts opgegeven voor voertuigen die ter verkrijging van een kentekenbewijs met één of twee lettergroepen naar en van de plaats van weging en onderzoek moeten worden gereden.

- Kentekens, bevattende de enkele letter Z en twee groepen van twee cijfers worden slechts opgegeven voor voertuigen die binnen of buiten Nederland worden gebracht.

Bron: http://www.infopolitie.nl/wet/kr/h2.php

Pages: [1]